Uchwała Nr LXI/451/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie pozbawienia częściowo statusu pomnika przyrody

 

Uchwała Nr LXI/451/2022

Uchwała Nr LXI/451/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:31:19