Uchwała Nr LXI/452/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołdap na lata 2023 - 2038

 

Uchwała Nr LXI/452/2022

Uchwała Nr LXI/452/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-11-2022 12:38:01