Uchwała Nr LXII/454/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037

 

LXII/454/2022

LXII/454/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-12-2022 14:55:30