Uchwała Nr LXIII/456/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2022-2037

 

Uchwała Nr LXIII/456/2022

Uchwała Nr LXIII/456/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-12-2022 15:11:56