Uchwała Nr LXIII/458/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała Nr LXIII/458/2022

Uchwała Nr LXIII/458/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-12-2022 15:17:42
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 18-01-2023 14:42:28