Uchwała Nr LXIII/459/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Gminie Olecko zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie

 

Uchwała Nr LXIII/459/2022

Uchwała Nr LXIII/459/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 12-12-2022 15:20:15