Uchwała Nr LXIII/469/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie pozostawienia petycji z dnia 1 listopada 2022 r. bez rozpatrzenia

 

Uchwała Nr LXIII/469/2022

Uchwała Nr LXIII/469/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-12-2022 8:03:46