Uchwała Nr LXIII/470/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie rozpatrzenia podania z dnia 22 listopada 2022 r.

 

Uchwała Nr LXIII/470/2022

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 13-12-2022 8:15:36