Uchwała Nr LXIV/475/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na lata 2023-2026

 

Uchwała Nr LXIV/475/2022

Uchwała Nr LXIV/475/2022.pdf

załącznik do Uchwały

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-01-2023 15:51:25