Uchwała Nr LXIV/476/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap

 

Uchwała Nr LXIV/476/2022

Uchwała Nr LXIV/476/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-01-2023 15:52:57