Uchwała Nr LXIV/477/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap

 

Uchwała Nr LXIV/477/2022

Uchwała Nr LXIV/477/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-01-2023 15:54:34