Uchwała Nr LXIV/479/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwoływanie sesji w zdalnym trybie obradowania

 

Uchwała Nr LXIV/479/2022

Uchwała Nr LXIV/479/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-01-2023 15:57:58