Uchwała Nr LXIV/482/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2023 rok

 

Uchwała Nr LXIV/482/2022

Uchwała Nr LXIV/482/2022.pdf

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-68/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gołdap na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Gołdap

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-01-2023 16:02:32
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 08-03-2023 8:42:09