Uchwała Nr LXIV/483/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

 

Uchwała Nr LXIV/483/2022

Uchwała Nr LXIV/483/2022.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 09-01-2023 16:04:57