Uchwała Nr LXV/484/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040

 

Uchwała Nr LXV/484/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-01-2023 14:31:17