Uchwała Nr LXV/486/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

 

Uchwała Nr LXV/486/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-01-2023 14:34:46