Uchwała Nr LXV/487/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim

 

Uchwała Nr LXV/487/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-01-2023 14:36:17