Uchwała Nr LXV/488/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap

 

Uchwała Nr LXV/488/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-01-2023 14:37:36