Uchwała Nr LXIV/480/2022 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2022 r.

 

Uchwała Nr LXIV/480/2022

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 18-01-2023 14:39:05