Uchwała Nr LXXV/534/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/521/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

 

Uchwały Nr LXXV/534/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2023 8:01:13