Uchwała Nr LXXV/535/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040

 

Uchwała Nr LXXV/535/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2023 8:09:08