Uchwała Nr LXXV/537/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała Nr LXXV/537/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2023 8:12:36