Uchwała Nr LXXV/538/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 ipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Gołdapi przy u. Żeromskiego

 

Uchwała Nr LXXV/538/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2023 8:14:59