Uchwała Nr LXXV/539/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnnia 14 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym

 

Uchwała Nr LXXV/539/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2023 8:17:01