Uchwała Nr LXXV/540/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 lipca 2023 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską

 

Uchwała Nr LXXV/540/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2023 8:18:25