Uchwała Nr LXXV/541/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 14 lipca 2023 r. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Gołdap z pokładami torfów położonych w obrębach geodezyjnych Bałupiany i Wiłkajcie

 

Uchwała Nr LXXV/541/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 21-07-2023 8:20:04