Uchwała Nr LXXVI/542/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040

 

Uchwała Nr LXXVI/542/2023

Uchwała Nr LXXVI/542/2023.pdf

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-09-2023 9:19:50