Uchwała Nr LXXVII/545/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołdap

 

LXXVII/545/2023

LXXVII/545/2023.pdf

PN.4131.401.2023 Rozstrzygnięcie nadzorcze

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-09-2023 9:28:09
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 17-10-2023 9:31:38