Uchwała Nr LXXVII/546/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 września 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gołdap

 

Uchwała Nr LXXVII/546/2023

Uchwała Nr LXXVII/546/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 05-09-2023 9:31:17