Uchwała LXXXI/563/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023-2040

 

Uchwała Nr LXXXI/563/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:12:18