Uchwała Nr LXXXI/565/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia terminów płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała Nr LXXXI/565/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:15:25