Uchwała Nr LXXXI/566/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

 

Uchwała Nr LXXXI/566/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:16:48