Uchwała Nr LXXXI/567/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia wysokości i sposobu poboru opłaty targowej

 

Uchwała Nr LXXXI/567/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:18:05