Uchwała Nr LXXXI/568/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała Nr LXXXI/568/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:19:09