Uchwała Nr LXXXI/569/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała Nr LXXXI/569/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:20:27