Uchwała Nr LXXXI/570/2023 Rady Miejskiej w Gołfdapi z dnia 30 października 2023 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia Burmistrza Gołdapi w sprawie uznania protestu wyborczego mieszkańców Sołectwa Pogorzel dotyczącego ważności wyborów Sołtysa Sołectwa Pogorzel

 

Uchwała Nr LXXXI/570/2023

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-11-2023 10:24:17