Uchwała Nr LXXXII/575/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych

 

Uchwała Nr LXXXII/575/2023

Uchwała Nr LXXXII/575/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 11:38:19