Uchwała Nr LXXXII/576/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXI/564/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2023 roku

 

Uchwała Nr LXXXII/576/2023

Uchwała Nr LXXXII/576/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 11:40:20