Uchwała Nr LXXXII/577/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2023 - 2040

 

Uchwała Nr LXXXII/577/2023

Uchwała Nr LXXXII/577/2023.pdf

 

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 11:42:50