Uchwała Nr LXXXII/580/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z nich

 

Uchwała Nr LXXXII/580/2023

Uchwała Nr LXXXII/580/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 11:50:30