Uchwała Nr LXXXII/583/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gołdap w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na czas nieoznaczony

 

Uchwała Nr LXXXII/583/2023

Uchwała Nr LXXXII/583/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 11:55:44