Uchwała Nr LXXXII/585/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Uchwała Nr LXXXII/585/2023

Uchwała Nr LXXXII/585/2023.pdf

rozstrzygnięcie nadzorcze

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 12:00:51
Autor edycji: Katarzyna Krusznis
Data edycji: 07-02-2024 13:03:15