Uchwała Nr LXXXII/586/2023 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Gołdapi na 2024 rok

 

Uchwała Nr LXXXII/586/2023

Uchwała Nr LXXXII/586/2023.pdf

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 11-12-2023 12:29:24