Uchwała Nr LXXXVII/614/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania

 

Uchwała Nr LXXXVII/614/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 9:00:00