Uchwała Nr LXXXVII/615/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie "Przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezomności zwierząt na terenie Gminy Gołdap na rok 2024"

 

Uchwała Nr LXXXVII/615/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 9:01:29