Uchwała Nr LXXXVII/616/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi na 2024 rok

 

Uchwała Nr LXXXVII/616/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 9:02:42