Uchwała Nr LXXXVII/617/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie pozostawienia petycji z dnia 11 października 2023 r. bez rozpatrzenia

 

Uchwała Nr LXXXVII/617/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 9:04:00