Uchwała Nr LXXXVII/618/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie pozostawienia petycji z dnia 30 listopada 2024 r. bez rozpatrzenia

 

Uchwała Nr LXXXVII/618/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 07-03-2024 9:05:59