Uchwała Nr LXXXVIII/619/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2024-2039

 

Uchwała Nr LXXXVIII/619/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-03-2024 8:12:00