Uchwała Nr LXXXVIII/621/2024 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na zakup sprzętu medycznego z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału pediatrycznego Szpitala GoldMedica Sp. z o.o. w Gołdapi

 

Uchwała Nr LXXXVIII/621/2024

Autor: Katarzyna Krusznis
Data utworzenia: 15-03-2024 8:16:35